Dobročinitelji, 4-2021.

 

Dobročinitelji – koji su darove donijeli svećeniku

1.        

Petar Pavić

2.        

Marija Vuletić

3.        

Darija Lakić r. Malbaša, braća Frano i Mile Malbaša

4.        

Dragan Barbić

5.        

Deno Delija

6.        

Milka Rimac

7.        

Iko Mihaljević

8.        

Mira Mandac

9.        

Nada Karačić ud. Jakiše

10.    

Mirela Laco

11.    

Obitelj i rodbina pok. Miše Beljana

12.    

Dragica Vučković

13.    

Ivan Ivković p. Ante

14.    

Ivan Čubić

15.    

Šimun Delija – Antin

16.    

Pava Vukasović

17.    

Iko Miloš

18.    

N.N

19.    

N.N

20.    

Obitelj i rodbina pok. Ane Rančić

21.    

Obitelj i rodbina pok. Ljube Vidalina

22.    

Domagoj i Josipa Delija

23.    

Obitelj i rodbina pok. Ane Rančić

24.    

Ante Vidić pok. Stipe

25.    

Marija Miloš ud. Jakova

26.    

Mladen Jagnjić

27.    

Tadija Mihaljević

28.    

Stjepan i Mia Penava

29.    

Stipe Mihaljević

30.    

Mara Vukasović

31.

Ante Maleš s Hana

32.

Vanja Vukasović

33.

Mara Mihaljević

34.

Mira Mandac

35.

Vibor Vukasović