Žiro-račun

Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja
Trg gaje Bulata 3
21000 SPLIT
Republika Hrvatska

Matični broj: 1026 089

OIB: 508 997 837 90


www.crkvabrnaze.com.hr
crkvabrnaze@gmail.com


IBAN: HR61 2407 0001 1001 5132 4
Swift: OTPHR2X

Opis plaćanja: CRKVA BRNAZE


 

Pošaljite nam mail
Ime i prezime