Projekt

Osnovni podaci o novoj crkvi “Sv. Nikole Tavelića”  u brojevima:
Površina novoformirane parcele: 3636m2
Ukupna površina crkve zajedno sa svim pratećim prostorima po svim etažama: 1696,7m2
Liturgijski prostor: 438,25m2
Duljina glavnog broda (sa korom) iznosi 29,85m.
Visina glavnog broda 14,5m.
Visina bočnih brodova 4m.
Kapacitet liturgijskoj prostora: cca 300 sjedećih mjesta
Trijem: 98,8m2
Predvorje: 62,00m2
Polivalentna dvorana (podrum): 368,50m2, uz polivalentnu dvoranu nalazi se čajna kuhinja (55m2), sanitarije (48m2).
Visina zvonika: 40,50m + križ
Ivan Vulić, dipl.ing.arh.
Mate Žaja, dipl.ing.arh.
VV-PROJEKT d.o.o.
Put Supavla 1
21000 Split