Uplaćeno preko računa OTP banke

Uplaćeno preko računa OTP banke u 2021.
6.Miljenko Ivković-Mandac
5.Predrag Jurko
4.fra Ivan Škopljanac Mačina
3.Marinak Mandac
2.Paula Cvitković
1.Miljenko Ivković-Mandac
Uplaćeno preko računa OTP banke u 2020.
Ime i prezime
38.Splitsko-dalmatinska županija
37.Optika Lapić, vl. Bože Lapić
36.fra Filip Mimica
35.Marinka Mandac
34.Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
33.Jagoda Čaržavec
32.Miljenko Ivković-Mandac
31.Marija Dević
30.Ordinacija Ivica Mastelić
29.Miljenko Ivković-Mandac
28.Zdravko Čarić
27.Branko Jagatić
26.Jakov Željko Prelas
25.Miljenko Ivković Mandac
24.Željka Matijević
23.Miljenko Ivković Mandac
22.Mato Mihaljević
21.Miljenko Ivković Mandac
20.Moto klub sv. Nikola
19.Filip Matić
18.Mate Mastelić
17.Miljenko Ivković Mandac
16.Grad Sinj
15.Ivana Pervan
14.Jagoda Čaržavec
13.Ivana Vučković Kardoš
12.Miljenko Ivković Mandac
11.Igor Vidalina
10.Jagoda Čaržavec
9.Ratko Borić
8.Mario Matić
7.Ivana Šušnjara
6. fra Iko Križanović
5. Miljenko Ivković Mandac
4. Igor Vidalina
3. fra Ivan Čugura
2. Petar Vidalina
1. fra Frano Čugura
Uplaćeno preko računa OTP banke u 2019.
Ime i prezime
1.Fra Boris Čarić
2.Fra Ivan Čugura
3.Martin Vrljić
4.Velmot d.o.o.
5.MRRFEU
6.Dragica Mastelić Ivić
7.Marija Paštar
8.Ivana Marasović
9.Zdenka Filipović-Grčić
10.Jelena Zorica
11.Josip Jurić
12.Ivica Vukasović Lončar
13.Jasminka Delonga Ivković
14.Ivan Čarić
15.Marija Mastelić – Ivić
16.Obitelj Dušana Klarića
17.Ante Mandac
18.Jagoda Čaržavec
19.Časne sestre Srca Isusova – Rijeka
20.Katica Vukasović Lončar
21.Ena Delija
22.Jasminka Delonga Ivković
23.Ivan Vrgoč
24.Ivana Klarić Kukuz
25.Tadija Srić
26.Zoran Mastelić Ivić
27.Ivan Delija
28.Ordinacija opće medicine – Ivica Mastelić
29.Ante Miloš
30.Toni Jagnjić
31.MarinkA Mandac
32.Hrvoje Mandac
33.Jagoda Čaržavec
34.Ivan Šentija
35.Ivana Jukić
36.Likomed veterina d.o.o.
37.Ivana Jukić
38.Dinko Mandac
39.Grad Sinj
40.Jakov Željko Prelas
41.Varoš d.o.o.
42.Mirjana Kotromanović
43.Jakov Željko Prelas
44.Nikola Jagnjić
45.Stipe Vukasović – Lončar (vl.Biban)
46.Ivica Vukasović Lončar (vl. Ivo)
47.Snježan Šentija
48.Ante Miloš
49.Toni Jagnjić
50.Marinka Mandac
51.Jagoda Čaržavec
52.Ivana Jukić
53.Ivan Šentija
54.Hrvoje Mandac
55.Dinko Mandac
56.GRAD SINJ
57.Jakov Željko Prelas
58.Varoš d.o.o.
59.Mirjana Kotromanović
60.Jure Tomašević
61.Ivica Mastelić
62.Tea Mihaljević
63Tihomir Radović
64Filip Matić
65Anđelko Mandac – Amfora
66Jagoda Čaržavec
67fra Mirko Marić
68Josipa Mandac
69Ante Mastelić
70Ena Delija
71Ante Čarić
72Ivan Čubić
73Marija Marić
74Predrag Jurko
75Nediljko Čarić
76Kata Čarić
77Marinka Mandac
78Paula Cvitković
79“Optika Lapić”, Bože Lapić i djelatnici
80.Fra Marinko Vukman
81.Ordinacija Dentalne Medicine Niveska Mandac