Projekt

Osnovni podaci o novoj crkvi “Sv. Nikole Tavelića”  u brojevima: Površina novoformirane parcele: 3636m2 Ukupna površina crkve zajedno sa svim pratećim prostorima po svim etažama: 1696,7m2 Liturgijski prostor: 438,25m2 Duljina glavnog broda (sa korom) iznosi 29,85m. Visina glavnog broda 14,5m. Visina bočnih brodova 4m. Kapacitet liturgijskoj prostora: cca 300 sjedećih […]