Dobročinitelji, 3-2019.

Poštovani vjernici i dobročinitelji, ovdje objavljujemo sve one koji su materijalno pomogli izgradnju naše crkve.Svaki dar je vrijedan onoliko s koliko je ljubavi darovan.

Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja
Trg gaje Bulata 3
21000 SPLIT – HR

Matični broj: 1026 089

OIB: 508 997 837 90


Dobročinitelji – koji su darove donijeli svećeniku
1. Jozo Mastelić p. Antiše
2. Nada Karačić p. Jakiše
3. Mirko Kišanin
4. Predrag Miloš
5. Stipe Mihaljević
6. Ivica Jagnjić p. Josipa
7. Jure Masle
8. Marko Marinović
9. Matija Čelar
10. Darko Mastelić
11. Josipa Sedlar
12. Jure Simunić
13. Mladen Jagnjić
14. Fra Petar Gulić
15. Anđelka Ivković  p. Stipe
16. N.N.
17. Ana Paštar p. Ivana
18. Ivanka Marinović
19. Ante Marić – Grgin
20. Jozo Milić
21. Šima Liović
22. Anđelka Čarić p. Vjenceslava
23. Dane Mihaljević
24. Anto Mihaljević
25. Pava Marić
26. Mate Paštar
27. Jagoda Miloš
28. Vinko Malbaša
29. Stipo Milić
30. Ivan Mandac – Dušanov
31. Petar Vidalina
32. Ivan Ivković p. Ante
33. Mira Mandac p. Stipe
34. Kristina i Stipe Maras
35. Pava Zorica p. Jerka
36. Obitelj p. Dušana Klarića-Kukuza
37. Obitelj p. Ante Ivkovića- Vele
38. Ante Marić p. Petra
39. Vinko Mastelić-Gure
40. Ljubica Vukasović
41. Pava Paštar
42. Anita Vukasović
43. fra Stanko Dotur