Dobročinitelji, 2-2019

Poštovani vjernici i dobročinitelji, ovdje objavljujemo sve one koji su materijalno pomogli izgradnju naše crkve.

Svaki dar je vrijedan onoliko s koliko je ljubavi darovan. Ukoliko netko ne želi da mu ime bude javno istaknuti, poštivat ćemo njegovu volju.

Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja
Trg gaje Bulata 3
21000 SPLIT – HR

Matični broj: 1026 089

OIB: 508 997 837 90

Dobročinitelji – koji su darove donijeli svećeniku
  1. Dječja alka „Ispod strane“
  2. Brnaški ministranti
  3. Ante Delija p. Šimuna
  4. Ante Mastelić p. Mate
  5. Anita Vukasović
  6. Ljuba Vukasović
  7. Anđa Čarić p. Vjenceslava
  8. Ljubo Gabrić
  9. Milena Talaja
  10. Nora Ivković
  11. Bore  Gabrić
  12. N.N.
  13. Ante Bilonić – Lukin
  14. Mara Ivković p. Ivana
  15. Ivanka Čarić
  16. Stipe Kustura
  17. Zvonko Ivković
  18. Draško Milić
  19. Pava Vukasović
  20. Josip Mandac „Lola“