Dobročinitelji, 3-2021.

  Dobročinitelji – koji su darove donijeli svećeniku 1.         Ljuba Vukasović 2.         Klapež Ana – Ankica 3.         Lorena Smoljo 4.         Iva Vukasović Lončar ud. Dušana 5.         Jozo Milić 6.         Ana Pavić ud. Ante 7.         Vesna Vučković 8.         Lela Gabrić 9.         Iko […]

Dobročinitelji, 4-2021.

  Dobročinitelji – koji su darove donijeli svećeniku 1.         Petar Pavić 2.         Marija Vuletić 3.         Darija Lakić r. Malbaša, braća Frano i Mile Malbaša 4.         Dragan Barbić 5.         Deno Delija 6.         Milka Rimac 7.         Iko Mihaljević 8.         Mira Mandac 9.         Nada […]

Dobročinitelji, 1-2021.

  Dobročinitelji – koji su darove donijeli svećeniku 1. Mate Pervan 2. Domagoj Mandac 3. Branko Mandac 4. Jozo Mandac 5. Neven Ivković 6. Luka Mandac p. Šimuna 7. Željko Prelas 8. Anđelka Ivković ud. Blaža 9. Ante i Josip Ivković 10. Mirko Ivković-Matin 11. Ante Jagnjić p. Bože 12. […]